Praktikertjänst

Tandsköterska
Britt Pålsson

Examen:

Milnerskolan Kristianstad 1984

Arbetat på Tandvårdsgruppen sedan:

1989

Tandsköterska
Katarina Flink

Examen:

Malmö 2018

Arbetat på Tandvårdsgruppen sedan:

2022

Tandläkare
Pernilla Lundgren

Examen:

Tandvårdshögskolan Göteborg 1995

Arbetat på Tandvårdsgruppen sedan:

2022

Tandläkare
Pernilla Lundgren

Har du tandvärk har vi som målsättning att hjälpa dig samma dag