Praktikertjänst

Tandteknik

Vi arbetar uteslutande med svenska laboratorier, här jobbar erfarna tandtekniker som producerar våra kronor och broar i guld och porslin.
Våra tandtekniska arbeten skickar vi till Dental Syd och Talab i Malmö samt Bright i Jönköping. Dessa laboratorium har vi haft samarbete med i många år och vi vet att produkterna håller högsta klass