Praktikertjänst

Digitaliserad mottagning

Vi använder sedan 2004 digital röntgenteknik. Fördelarna för dig som patient är att stråldosen reduceras med tre fjärdedelar jämfört med konventionell bildtagning. Bilden projiceras avsevärt snabbare i våra datorer och vi kan utläsa mer ur dessa bilder genom förstoring och kontraständring.
2014 har vi investerat i högupplösta bildsensorer med den senaste tekniken. Vi har möjlighet att ta helkäksbilder med en speciell röntgenapparat som heter ortopantomograf, OPG. Dessa bilder har stor betydelse vid planering av operationer i samband med implantatbehandlingar, uttagning av visdomständer, tandreglering samt vid kontroll av käkar och tänder där ”vanliga” bilder inte räcker till.