Praktikertjänst

Implantat

Vid enstaka eller mer omfattande tandförluster kan man med implantat på ett skonsamt sätt återskapa estetik och funktion. Vi arbetar sedan 1994 med implantat från Straumann ITI som vi har en mycket god erfarenhet av. En stor fördel med detta system är att det bara behövs en operation.
Lyckandefrekvensen är dessutom mycket hög. Tänderna på implantaten upplevs och fungerar som ”egna” tänder. All behandling utförs på kliniken vilket är praktiskt och tryggt för dig som patient.