Praktikertjänst

Allmänt

Vi utför all förekommande allmäntandvård. Tänderna skall fungera länge men åldras liksom kroppen i övrigt och måste därför kontrolleras regelbundet.

Tidig upptäckt av förändringar är en förutsättning för en bättre och mer hållbar behandling. Vi kallar därför våra patienter regelbundet till tandläkare och/eller tandhygienist.