Praktikertjänst

Sömnapné/ Snarkskena

Snarkning – ett allvarligt medicinskt och socialt problem.

Upp till 600 andningsuppehåll (sömnapné) per natt ger syrebrist som ökar risken för hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck.
Snarkning gör att man vaknar trött trots en hel natts sömn. Ofta stör man sin partner med snarkningens höga oljud. Vi behandlar med snarkskena enligt en väl beprövad metod. Finns det remiss från ÖNH­ läkare ersätter Region Skåne en stor del av kostnaden.