Praktikertjänst

Nurten Sahin

Examen:

Zürich 2012

Arbetat på Tandvårdsgruppen sedan:

2016

Tandsköterska
Lotti Pommer

Examen:

Lunds vårdskola 1981

Arbetat på Tandvårdsgruppen sedan:

2010

Tandsköterska
Ulrika Malm

Examen:

Tandvårdshögskolan Malmö 1983

Arbetat på Tandvårdsgruppen sedan:

1988

Tandläkare
Alexander Dahl

Examen:

Tandvårdshögskolan Malmö 2016

Arbetat på Tandvårdsgruppen sedan:

Övertog efter tandläkare Thomas Adlerberth februari 2019.

Tandläkare
Alexander Dahl

Tandvårdsgruppens 6500 nöjda patienter kan inte ha fel!