Praktikertjänst

Tandsköterska
Lotti Pommer

Examen:

Lunds vårdskola 1981

Arbetat på Tandvårdsgruppen sedan:

September 2010

Tandsköterska
Ulrika Malm

Examen:

Tandvårdshögskolan Malmö 1983

Arbetat på Tandvårdsgruppen sedan:

1988

Tandläkare
Alexander Dahl

Examen:

Tandvårdshögskolan i Malmö -16. Vidareutbildning protetik -18

Arbetat på Tandvårdsgruppen sedan:

Övertog efter tandläkare Thomas Adlerberth februari 2019.

Tandläkare
Alexander Dahl

Vid all vår kron­ och brobehandling använder vi enbart svensktillverkade produkter. Detta borgar för högsta kvalitet och säkerhet