Praktikertjänst

Tandhygienist
Christine Åström

Examen:

Tandsköterska Kristianstad 1984 Tandhygienist Göteborg 1989

Arbetat på Tandvårdsgruppen sedan:

November 1995

Tandhygienist
Jeanette Johnsson

Examen:

Tandsköterskeexamen 1981 Tandhygienistexamen 1985

Arbetat på Tandvårdsgruppen sedan:

2001

Våra tandhygienister
Jeanette Johnsson och Christine Åström

Ju bättre munhygien desto mindre risk för hjärt-och kärlsjukdomar