Praktikertjänst

Tandsköterska
Linda Rapp-Stauder

Examen:

1994 Romanshorn, CH, Tandsköterska 2004 Zürich, CH, Prophylaxassistent

Arbetat på Tandvårdsgruppen sedan:

November 2010

Tandsköterska
Elisabeth Berg

Examen:

Vårdskola Karlshamn 1988 Tandsköterska Helsingborg 2005

Arbetat på Tandvårdsgruppen sedan:

2010

Tandläkare
Fredrik Aschan

Examen:

Tandläkarexamen Malmö Tandläkarhögskola -12. Vidareutbildning i implantatprotetik.

Arbetat på Tandvårdsgruppen sedan:

Övertog efter tandläkare Göran Nilsson maj 2015.

Tandläkare
Fredrik Aschan

Tandvårdsgruppens 6500 nöjda patienter kan inte ha fel!