Praktikertjänst

Tandsköterska
Maria Persson

Examen:

2017

Arbetat på Tandvårdsgruppen sedan:

2019

Tandsköterska
Elisabeth Berg

Examen:

Vårdskola Karlshamn 1988 Tandsköterska Helsingborg 2005

Arbetat på Tandvårdsgruppen sedan:

2010

Tandläkare
Fredrik Aschan

Examen:

Tandläkarexamen Malmö Tandläkarhögskola -12. Vidareutbildning i implantatprotetik.

Arbetat på Tandvårdsgruppen sedan:

Övertog efter tandläkare Göran Nilsson maj 2015.