Praktikertjänst

Tandsköterska
Lotti Pommer

Examen:

Lunds vårdskola 1981

Arbetat på Tandvårdsgruppen sedan:

September 2010

Tandsköterska
Camilla Månsson

Examen:

Klippan 2009

Arbetat på Tandvårdsgruppen sedan:

Maj 2009

Tandsköterska
Ulrika Malm

Examen:

Tandvårdshögskolan Malmö 1983

Arbetat på Tandvårdsgruppen sedan:

1988

Tandläkare
Thomas Adlerberth

Examen:

Tandläkarexamen Malmö Tandläkarhögskola -87 Vidareutbildning implantatprotetik / kirurgi 99/03

Arbetat på Tandvårdsgruppen sedan:

Började på Tandvårdsgruppen -90

Tandläkare
Thomas Adlerberth

Tandvårdsgruppens 6500 nöjda patienter kan inte ha fel!