Praktikertjänst

Tandsköterska
Monica Olsson

Examen:

Malmö 1979

Arbetat på Tandvårdsgruppen sedan:

2001

Tandsköterska
Emma Bengtsson

Examen:

Examen 2017

Arbetat på Tandvårdsgruppen sedan:

Arbetat på tandvårdsgruppen sedan 2017

Tandläkare

Examen:

2011

Arbetat på Tandvårdsgruppen sedan:

Arbetat på tandvårdsgruppen sedan: 2020

Tandläkare
Sara De Pedis

Nya patienter är välkomna