Praktikertjänst

Tandsköterska
Mette Philipson

Examen:

Yrkeshögskolan Helsingborg 2014

Arbetat på Tandvårdsgruppen sedan:

2015

Tandsköterska
Britt Pålsson

Examen:

Milnerskolan Kristianstad 1984

Arbetat på Tandvårdsgruppen sedan:

1989

Tandläkare
Jonna Karlsson

Examen:

2008, Implantatprotetik 2012

Arbetat på Tandvårdsgruppen sedan:

2010

Tandläkare
Jonna Karlsson

Nya patienter är välkomna