Praktikertjänst
Fri tandvård till och med 19 års ålder

Barntandvård

Samtliga tandläkare är ackrediterade hos Region Skåne vilket innebär att alla barn och ungdomar har fri tandvård till och med 19 års ålder.